Med mennesker i centrum

KRAP - LIVSHJULET

Voksne med udviklingshæmning har stor gavn af metoden KRAP

 Voksne med udviklingshæmning på botilbud bliver bedre til at kunne klare praktiske færdigheder i hjemmet, når metoden Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) bliver brugt systematisk. Evaluering peger desuden på, at botilbud oplever mindre udadreagerende adfærd, færre konflikter og mindre uro. 

For første gang i Danmark er der udarbejdet både en metodebeskrivelse, en afprøvning og en evaluering af den socialpædagogiske tilgang ’Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik’ (KRAP) til voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud.

I afprøvningen har der deltaget 5 kommuner. 7 botilbud arbejdede med KRAP, mens andre 7 botilbud arbejdede med deres sædvanlige indsats og støtte til borgerne.

Se mere om KRAP her

KRAP - RESSOURCEHJULET

Udarbejdet med udgangspunkt i Globen Vesthimmerlands kerneopgave: Meningsfuld Beskæftigelse