Med mennesker i centrum

Uddannelsens struktur

Uddannelsens indhold

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU – er en 3 årig uddannelse for elever, der ikke uden videre har mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. Hos STU Vilsted Søgaard tager vi særligt hensyn til de fysiske, psykiske eller sociale udfordringer den enkelte elev måtte have.

Vi tilbyder en spændende uddannelse, hvor man kan vælge mellem linjerne: træværksted & produktion, køkken & kantine, kreativt værksted, dyrehold & frilandsgartneri og naturlinje. Derudover undervises der i forskellige emneuger en gang om måneden.
Eleven bliver derfor udfordret i sine praktiske færdigheder og oplever en masse sjove aktiviteter sammen med andre unge i alderen 18 – 25 år.
Som elev hos STU Vilsted Søgaard er man medbestemmende i hvad uddannelsen skal indeholde.

Årligt 840 timer á 60 minutter, fordelt med ca. 20,5 times uddannelse om ugen i 41 uger og som alternativ til ferieafvikling tilbydes beskæftigelse i et af værkstederne på Vilsted Søgaard, uden ekstra omkostning.

 Målgruppen

STU forløb hos Vilsted Søgaard er målrettet unge mennesker med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som på kort sigt profiterer af et STU tilbud og på længere sigt kan komme i individuel beskyttet beskæftigelse eller ansættelse på skånevilkår.

Tilbuddet henvender sig deslige til unge med diagnoser såsom ADHD, autisme eller elever med generelle indlæringsproblematikker
Vi sammensætter i samarbejde med eleven et STU hold ud fra funktionsniveau, interesse og muligheder, således at dagen kan tilrettelægges med en vekselvirkning mellem aktiviteter målrettet den enkelte og fælles aktiviteter, med udspring i ungdomskulturen.

 Fysiske rammer

STU Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, 9670 Løgstør.
Gården indeholder undervisningslokaler og er desuden omdrejningspunktet for natur og dyrehold linjen, med et anseligt hestehold og et spændende frilandsgartneri.