Med mennesker i centrum

Globen

Synonym for Vesthimmerland kommunes dagtilbud for voksne i specialområdet. 

Globen er til stede på 7 forskellige adresser i Vesthimmerland og henvender sig til mennesker, der enten midlertidigt eller varigt har brug for støtte i hverdagen eller på arbejdspladsen

Globen tilbyder aktivitet & samværstilbud efter lov om social service § 104. Desuden tilbydes Beskyttet beskæftigelse efter lov om social service § 103. Ydermere etableres virksomhedspraktikker enten i grupper eller individuelt.

Som noget ganske nyt tilbyder vi en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for aldersgruppen 16 – 25 år. Uddannelsen udspringer fra Vilsted Søgård ved Ranum.
Globens afdelinger modtager dagligt 165 borgere + virksomhedscenter og specialpraktikker

Globen Vesthimmerland

Globen er til stede på 7 forskellige adresser i Vesthimmerland og henvender sig til mennesker, der enten midlertidigt eller varigt har brug for støtte i hverdagen eller på arbejdspladsen.

Globen tilbyder aktivitet & samværstilbud efter lov om social service § 104. Desuden tilbydes Beskyttet beskæftigelse efter lov om social service § 103. Ydermere etableres virksomhedspraktikker enten i grupper eller individuelt.

Som noget ganske nyt tilbyder vi en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for aldersgruppen 16 – 25 år. Uddannelsen udspringer fra Vilsted Søgård ved Ranum.

Globens afdelinger modtager dagligt 165 borgere + virksomhedscenter og specialpraktikker.


Der er ansat 32 personaler, hvoraf størstedelen har en socialpædagogisk uddannelse ofte suppleret med anden faglig grunduddannelse.