Østre Boulevard

Østre Boulevard, afdelingen for borgere med senhjerneskade, er et selvstændigt tilbud under Sundheds- og kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Vi er et døgndækket botilbud for voksne med moderat til svær erhvervet hjerneskade. Aldersmæssigt har borgerne et spænd fra 24 til 85 år.

Botilbuddet er placeret i den østlige ende af Aars by, i gå afstand til indkøbsmuligheder, museum, musikhuset, natur og anlægsområder ved søerne og med et skønt kig over til store grønne græs arealer bag vores gårdhave.

Boligerne er opført efter almenboligloven §105, stk. 2, lov om Social Service §83/85.

Botilbuddet er lyst, med store glaspartier og et nyrenoveret fælles areal med køkken og opholdsstue/TV stue. Tilbuddet er bestående af 10 boliger med egen stue, mindre køkken, soveværelse og et stort badeværelse. Hver lejlighed har et depotrum. Der er mulighed for at have egen vaskemaskine, eller benytte sig af afdelingens fælles vaskeri. Alle lejligheder er handicapvenlige. Alle lejligheder har udgang til egen skøn flisebelagt terrasse.

På tilbuddet findes der i fælles arealerne trænings redskaber der kan anvendes. Vi har en dejlig sansehave med kig ud over store grønne græsarealer.

Vi tilbyder

Østre Boulevard er et helhedsorienteret tilbud, tilrettelagt ud fra den enkeltes ressourcer og forudsætninger. Nærvær og livskvalitet på trods af erhvervet hjerneskade, er i højsædet og vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers mål, ønsker og behov.

Vi leverer personlig og praktisk hjælp  samt pædagogisk støtte jf. Servicelovens §85 tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau og med udgangspunkt i den kommunale bestilling.

Vi vil være et specialiseret tilbud, hvor neuropædagogik og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores daglige arbejde. Vi giver støtte til den daglige pleje og omsorg med et mindset om at mest mulig selvhjulpenhed giver livskvalitet og succes. Vi hjælper med at skabe overblik og sætte struktur på hverdagen. Vi har fokus på at udvikle og vedligeholde færdigheder og fastholde eller øge graden af selvstændighed i alle henseender.

Vores fokus er altid på borgerinddragelse i forhold til mål og ønsker for eget liv.

Din hverdag hos os

Borgerne på bofællesskabet oplever en god atmosfære, socialt samvær, struktur, aktivitet, støtte og omsorg i trygge omgivelser. Der ligges vægt på at omgivelserne er hjemlige om hyggelige. 

Udearealer og udeliv

På Østre Boulevard sætter vi stor pris på at inddrage vores skønne omgivelser i hverdagen. Vi har en dejlig gårdhave med højbede fyldt med blomster og krydderurter, som kan stimulere både synes og lugtesansen. I gårdhaven findes også en stor dam med mange guldfisk, som borgerne har deltaget i at skabe, og som er en fryd for øjet. Ligeledes har vi en petanque bane som borgerne har fornøjelse af at bruge. Den årlige petanque turnering er en fast glædesskabende tradition med nabo-tilbuddet, hvor guld pokalen uddeles til vinderholdet og årets spiller udnævnes med stolthed.

Hver borger har mulighed for at benytte og indrette sin terrasse efter eget ønske. Her er plads til et havebord med et par stole og blomster alt efter ønske.

Aktiviteter

En del af borgerne på Østre Boulevard har et eksternt aktivitets- og samværstilbud på Globen Vester Hornum. Øvrige borgere tilbydes individuelt tilrettelagt aktiviteter i huset herunder fælles aktiviteter som borgerne har ønsker eller forslag til. Øster Boulevard har egen bus som anvendes til fælles udbudte oplevelses ture samt ledsagelse til formålsbestemte aftaler og aktiviteter. Vi er optagede af at give borgere på vores tilbud en aktiv og meningsfyldt hverdag med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber. Flere gange ugentlig er der frivillig fælles gymnastik, da vi ser vigtigheden i at udvikle og vedligeholde kroppens funktioner uanset niveau.

Vi anvender ofte vores "side by side cykel" og får vind i håret og nye sanseindtryk, når der cykles på indkøb eller rundt i Aars by på de mange stier og anlæg.

På Østre Boulevard kommer der flere gange om ugen en tilknyttet fysioterapeut eller ergoterapeut, som har individuel træning med enkelte borgere for at vedligeholde og udvikle motoriske og mentale udfordringer. Træningen foregår i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere på afdelingen. Terapeuterne er ansat i psykiatri og handicap, og kan efter behov inddrages i udvikling og vedligeholde færdigheder.

Vi fejrer og nyder højtider og begivenheder over året. Vi bruger højtiderne som anledning til kreative sysler, pyntning af fælles arealer og sociale fællesskaber. I det daglige er borgeren engagerede i hverdagens opgaver i det omfang den enkelte ønsker og magter. Flere af borgerne deltager ugentlig i at samarbejde med medarbejder om madlavningen, da størstedelen af vores mad fremstilles i afdelingen.

Vi prioriterer højt at deltage i arrangementer rundt om i byen som ønsker, energi og tid tillader det hos borgere. Herunder at plejecentret over for Østre Boulevard inviterer til danse aftner som flere glædes ved.

Ferieture

For de borgere som har lyst, arrangerer vi en årlig sommerferietur, da det er værdifuldt at skabe ferieoplevelser og minder. På ferien er oplevelser og hygge i højsædet, og dette giver borgeren et frisk pust i hverdagen. Efter ferieture laves en skrap bog med billeder af oplevelser og borgerene i fællesskaber, som kan deles blandt borgere, med familie og pårørende ved hjemkomst.

Vi mener at alle har ret til et aktivt liv uden for botilbuddet og vi er behjælpelige med at arrangere besøg hos pårørende, ridefys, klubaktiviteter og anvendelse af bevilgede ledsageordninger.

Forplejning

Vi tilbereder selv størstedelen af den mad der serveres for borgerne. Maden laves i afdelingen, hvilket giver borgerne mulighed for at deltage i det omfang de mestrer og ønsker, eller for bare at nyde de mange sanseindtryk madlavningen giver. Vi tilstræber en høj grad af borgerinddragelse i tilrettelæggelsen af madplanen. Vi vægter at der serveres en alsidig og sund kost.

Vi samarbejder med borgere og pårørende

På Øster Boulevard er borgeren i centrum. Vi har fokus på at skabe et miljø, hvor det levede liv har værdi.

Vi lægger stor vægt på at styrke de sociale relationer i afdelingen. Både når vi spiser, og når vi har fælles aktiviteter, har vi stort fokus på kommunikation og samvær på den enkeltes præmisser, så alle inddrages i det omfang de magter.

Vi arbejder ud fra de rammer der er i samarbejdet med sagsbehandleren fra myndighed, som har visiteret borgeren til Øster Boulevard. Dette med stort fokus på, at den enkelte borger inddrages i størst muligt omfang i planlægningen af mål, delmål og indsats.

Der holdes årligt møde mellem borger (og evt. værge) og sagsbehandler. Her drøftes bl.a. hvordan borgeren trives, hvordan det går med målene og der planlægges mål for den kommende periode.

Her 4. fredag i hver måned måned holdes der borgermøde i afdelingen. Her har borgene mulighed for at blive orienteret og hørt om stort og småt. De har ligeledes mulighed for at komme med ønsker til f.eks. mad og aktiviteter med mere.

Forældre-/pårørendesamarbejde

Det er vores holdning at de pårørende er en essentiel del af borgernes liv, og en vigtig samarbejdspartner. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i borgernes hverdag, ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger. Det er muligt at lave kaffe samt lette måltider i tekøkkenet i lejligheden.

Øvrige samarbejdspartnere:

 • Globen, dagtilbud i Vesthimmerland
 • Senhjerneskade koordinator i Vesthimmerland
 • Faglig vejleder, speciale i senhjerneskade
 • UCN Aalborg, neuropædagogisk efteruddannelse, supervision
 • Udviklingsenheden herunder diætist, velfærdsteknologisk konsulent, sygeplejersker
 • Terapeut team: Fysioterapeuter, ergoterapeut
 • Syn og taleinstituttet, Region Nordjylland, kommunikations hjælpemidler
 • Sagsbehandlere i myndighed
 • Hjælpemiddelkonsulenter
 • CKU
 • Egen læge
 • Behandlende sygehus
 • Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kontaktoplysninger

Østre Blvd. 25

9000 Aars

Tlf.: 99669292

Mail: mhog@vesthimmerland.dk