Organisering af STU

Kontaktpersoner og samarbejdspartnere

Hver ung får en fast kontaktperson, som i samarbejde med den unge og dennes familie/værge er ansvarlig for udarbejdelsen og løbende evaluering af uddannelsesplanen. Herudover samarbejdes med bosteder, fysioterapeuter, UU-vejledere, sagsbehandlere og det omgivende samfund, hvor der er ønske om en praktik udenfor tilbuddet.

Afklaringsforløb

De første 12 uger af uddannelsen bruges på at afklare den unges ønsker, potentiale, forudsætninger, interesser og muligheder. Herefter udarbejdes i samarbejde med relevante parter en uddannelsesplan for den unge.

Undervisningen fra et lovgivningsperspektiv
Undervisningen tager afsæt i gældende lovgivning og formål, uddannelsen består af 3 dele, som alle tilgodeser den enkelte unges forudsætninger:

Udbygning af grundfagene dansk – matematik og IT, for at gøre den enkelte mest muligt selvkørende i eget liv.
En alment dannende del, hvor fokus er på personlig udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.
En praktisk del, hvor den unge opnår arbejdserfaring, kvalifikationer med relevans for arbejdsmarkedet eller udvikling af personlige kompetencer.

1. Undervisningen på STU Vilsted Søgaard er kendetegnet ved:

 • Mesterlære
 • Eleven i centrum
 • En anerkendende tilgang, hvor vi dyrker den enkeltes ressourcer
 • Åbenhed og samarbejde, både med den enkelte elev og dennes netværk
 • I undervisningen lægges vægt på opbygning af venskaber og netværk.
 • En undervisning der åbner mulighed for erhvervelse af traktorkørekort.
 • Ridning på islandske heste.
 • Vi samarbejder desuden tæt med det kommunale terapeutteam omkring motoriske vedligeholdende og udviklende aktiviteter til den enkelte.

2. Sociale aktiviteter

 • Vi støtter den unge dels i deltagelse i tilbud i nærområdet, samt større arrangementer for målgruppen, som fx Sølund Festival, Høstfest i Hammer bakker, Kandis koncert, m.v.
 • Vi søger at inddrage pårørende i dels at være opsøgende i forhold til arrangementer og dels i at være frivillige deltagere i arrangementerne sammen med deres unge, således at relationerne styrkes både mellem ung/forældre og forældre/personale, da dette samarbejde er medvirkende til at styrke den unges udbytte af STU forløbet.

3. Kompetencepapir

 • Uddannelsen afsluttes med en evaluering af undervisningsforløbet.
 • Kompetencer, eleven har tilegnet sig. UU-vejlederen udsteder,kompetencepapir, der beskriver, hvad den unge har lært.

Hvad så efter STU

 • Vi tilbyder rådgivning til ansættelse på skånevilkår på ordinært arbejdsmarked.
 • Vi tilbyder rådgivning til ansættelse i individuel beskyttet beskæftigelse.
 • Vi tilbyder rådgivning om ansættelse på Beskyttet Værksted.
 • Vi tilbyder individuel rådgivning til eventuel yderligere uddannelse.
 • Priser aftales direkte med din hjemkommune eller UU-vejleder.

For kommende elever

 • Hvis du er interesseret i, at blive elev på Vilsted Søgaard ser vi gerne at du:
 • Kontakter os, for at aftale en rundvisning og en uforpligtende snak.
 • Herefter kan der aftales en praktik på stedet.
 • Hvis du herefter stadig er interesseret, skal du kontakte din UU-vejleder gennem din kommune

Kontakt
STU Vilsted Søgaard
Ranumvej 49
9670 Løgstør
Tlf: 99 66 95 80 eller 20 91 12 22