Kulturbutikken - et værested 

Kulturbutikken er et værested for borgere med udviklingshandicaps i Vesthimmerlands Kommune.

Kulturbutikken er beliggende i Løgstør. 

Vi tilbyder en lang række af aktiviteter og oplevelser både i og uden for huset.

 

 

Kandis koncert d. 3/10-24

Torsdag d. 3. oktober 2024 afholder vi Kandis koncert i Lanternen Løgstør.

Læs mere her

Mortensaften d. 7/11-24

Torsdag d. 7. november 2024 holder vi Mortensaften i Lanternen Løgstør.

 

Julefrokost d. 5/12-24

Torsdag d. 5. december 2024 holder vi julefrokost i Lanternen Løgstør.

Aktivitetskalender

Vi har mange tilbud, som fx banko, filmaften og nada.

Se vores juli og august aktiviteter her

Vedtægter

Stk. 1.

Kulturbutikken er oprettet efter Servicelovens §104.

§104. Kommunen sørger for aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkårene.

Stk. 2.

Vores mål: Kulturbutikken vil skabe et trygt miljø med ligestillede. Hvor aktiviteter og oplevelser er en del af den daglige samværsform.

Stk. 3.

Geografisk område er primært Vesthimmerlands Kommune.

Stk. 4. 

Alle udgifter ved arrangementer dækkes ind via brugerbetaling.

Stk. 5.

Kulturbutikken holder åbent 361 dage om året.

Følgende dage holdes lukket: Skærtorsdag, Langfredag, 1. juledag og 1. nytårsdag.

Hverdage holdes åbent 14.30-22.00.

Åbningstiderne kan fravige afhængig af aktiviteten.

Ældreklubben holdes åbent mellem 09.00-12.30.

Weekend holdes åbent mellem 09.00-16.00.

Stk. 1. 

Medlemsskabet tegnet foret år. Prisen er 100kr. 

Stk. 2. 

Aktivitetskalenderen finder her & på Facebook: Kulturbutikken et værested.

Kopi af aktiviteter og madplan kan hentes i kulturbutikken.

Stk. 3. 

Er du medlem, har vi dit navn, adresse, tlf., mail adresse samt fødselsdato i kartoteket.

Oplysningerne vil kun blive brugt i forhold til medlemskabet.

Stk. 4.

Som medlem bliver der afholdt generalforsamling & medlemsfest hvert år i marts. Kulturbutikken er her vært ved lidt mad og underholdning.

Stk. 5.

Når du er medlem og bruger kulturbutikken skal du selv kunne klare toiletbesøg og lign. Hvis ikke du skal have ledsager med.

 

Stk. 1.

Generalforsamlingen er kulturbutikkens myndighed. 

Underlagt de regler der er gældende for Globen og Senhjerneskade.

Stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes altid i marts med følgende dagsorden.

 • Gennemgang af vedtægter (ved evt. ændringer, til tilføjelser).
 • Frivillig-enheden information.
 • Indkomne forslag
 • Evt.

Stk. 3.

Indbydelse til Generalforsamling udsendes i aktivitetskalenderen for februar måned.

Stk. 4.

Emner til dagsorden for generalforsamlingen skal modtages senest en uge før denne afholdes.

Stk. 1. 

Frivillig-enheden består af alle tilknyttede frivillige. Klublederen er sammen med formanden, næstformanden og sekretæren dem der har ansvaret for at afholde det månedlige møde. Alle frivillige er velkomne til og møde op.

Stk. 2.

Frivillig-enheden vælger selv formand, næstformand samt sekretær.

Stk. 3.

Kulturbutikkens aktiviteter arrangeres af de frivillige og klublederen.

Stk. 4.

Frivillig-enhedens arbejde er ulønnet.

Stk. 5.

Ønsker man at være frivillig kontaktes klublederen.

Stk. 6. 

Den frivillige aftaler med klublederen hvad man ønsker at bidrage med.

Stk. 7. 

Pårørende til medlemmer af kulturbutikken kan ikke blive optaget i frivillig-enheden.

Stk. 1. 

Ledsager har fri adgang til kulturbutikken.

Stk. 2.

Fri adgang for ledsager indeholder:

 • Fri entre
 • Forplejning - kaffe & kage el. lign. (Afhængig af aktivitet).

Indeholder ikke drikkevarer.

Stk. 3.

Det gælder kun til vores egne arrangementer. Ikke til arrangementer vi køber os til.

Stk. 1. Portrætbilleder

Du skal give din samtykke til at vi kan offentliggøre portrætfotos af dig på vores hjemmeside.

Vi har en blanket til erklæring om samtykke som skal udfyldes.

Stk. 2. Situationsbilleder

Som udgangspunkt skal der ikke gives samtykke til at offentliggøre situationsbilleder.

Situationsbilleder defineres som et billede af en aktivitet eller en situation hvor det er det faktiske formål med billedet.

Stk. 3. Holdbilleder

Der skal indhentes samtykke-erklæring fra hver person på billedet.

Stk. 4.

Hvis du ønsker billedet slettet fra vores sociale medier/hjemmeside henvender du dig blot. 

 

Nogle få regler for din måde at omgås mennesker såvel som ting på, som skal hjælpe til, at gøre kulturbutikken til et rart sted at være.

 • Du skal give plads til den enkelte og respektere personlighed.
 • Du skal udvise hensynsfuld adfærd og tale ordenligt til og om andre.
 • Du skal være en god kammerat.
 • Du skal være mod andre, som du vil at andre er mod dig.

Hensynsfuld opførsel betyder at:

 • Alle skal vise hensyn og respekt for hinanden.
 • Du gør ikke nar ad andre.

God omgangstone betyder at:

 • Alle skal bruge et sprog, som tilpasses situationer og omgivelser.
 • Du siger ikke nedgørende ord om andre.

Indgangen til kulturbutikken er fra terrassen eller indgangen som vender over mod Globen Løgstør.

 • Da vi viser hensyn til dem som arbejder på kontoret.
 • Når der er sang eller musik, banko etc. er fjernsynet slukket.

Ved spørgsmål eller for tilmelding kontakt:

Mogens